MENU

Hoe Bluetooth te gebruiken in een Parallels virtuele machine

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop上の仮想マシンでBluetoothを使用する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels上の仮想マシンでBluetoothを使用する方法

macOS でBluetoothをオンにする

Bluetoothが macOSでオフになっている場合は、オンにする必要があります。

アップルメニューの[システム環境設定]をクリックする

アップルメニューの[システム環境設定]をクリックします。

[Bluetooth]をクリックする

[Bluetooth]をクリックします。

Bluetoothを[オン]にする

[Bluetoothをオンにする]をクリックします。

[Bluetoothをオンにする]をクリックすると、[Bluetooh:オン]になります。

Parallels仮想マシン上でBluetoothの設定をする

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

De Parallels Desktop centrale verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

Stap 3: Klik op [Hardware].

Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u bovenaan op Hardware.

画面左下の[ロック(キー)]アイコンをクリックする

画面左下の[ロック(キー)]アイコンをクリックすると、設定を変更することができます。

[パスワード]を入力し[OK]をクリックする

[錠前(カギ)]アイコンをクリックすると[Parallels Desktopが変更を加えようとしています。]というポップアップが表示されるので、[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。

左メニューの[USBとBluetooth]をクリックする

左メニューの[USBとBluetooth]をクリックします。

[Bluetooth端末を Windowsと共有する]のチェックを入れる

[Bluetooth端末をWindows と共有する]を有効化します。

 

[錠前(カギ)]アイコンをクリックする

[Bluetooth端末をWindowsと共有する]のチェックを入れ、[錠前(カギ)]アイコンをクリックします。

これで、Parallels上の仮想マシンでBluetoothを使用できるようになりました。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktop上の仮想マシンでBluetoothを使用する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave