MENU

Hoe de capaciteit van een Parallels Desktop harde schijf te veranderen

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopハードディスクの容量を変更する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Hoe de capaciteit van een Parallels Desktop harde schijf te veranderen

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。ハードディスクの容量を変更したい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

Stap 3: Klik op [Hardware].

Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u bovenaan op Hardware.

ステップ4:左下の[錠前]アイコンをクリックする

左下の[錠前]アイコンをクリックします。

ステップ5:[OK]をクリックする

表示されたポップアップウィンドウに[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。

ステップ6:[ハードディスク1]をクリックする

[ハードディスク1]をクリックします。

ステップ7:[編集]をクリックする

[ハードディスク1]をクリックし、[編集]をクリックします。

ステップ8:[ハードディスクの容量]をお好みのサイズに変更する

[サイズ]で好きな容量に拡張します。

[ファイルシステムのサイズ変更]にチェックが入っていると、Windowsを起動したときCドライブのファイルシステムが自動的に拡張され、手間がかかりません。[適用]を押してしばらくまてば完了です!

仮想マシンが動作中で、スナップショットがあるか Boot Camp パーティションをハードディスクとして使用している場合には、仮想ハードディスクのサイズは変更できません。

ステップ9:左下の[錠前]アイコンをクリックする

 

ハードディスク容量に変更後、[錠前]アイコンをクリックしてください。

ここで、ハードディスクの容量変更は完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels Desktopハードディスクの容量を変更する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave