MENU

Samenvatting van de conversie van OVA-bestanden naar VMX-bestanden voor gebruik met Parallels.

  • URLをコピーしました!

この記事では、OVAファイルをParallels Desktopで使用するためにVMXファイルに変換する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

OVAファイルをParallelsで使用するためにVMXファイルに変換する方法

(.ova)はいくつかのファイルがまとめられたアーカイブファイルです。

通常の場合、OVAファイルには、説明ファイル(.ovf)、マニフェストファイル(.mf)、および仮想マシンディスクファイル(.vhd または .vmdk)が含まれています。

現在、Parallels Desktop では ova/ovf からの直接変換はサポートされていません。

以下の手順で、OVA ファイルを Parallels で使用するための VMX ファイルに変換できます。

VMWare公式サイトよりovftoolをダウンロードし、パソコンにインストールする

まずは、VMWare公式サイトよりovftoolをダウンロードし、パソコンにインストールしましょう。

VMWare公式サイトにアクセスし、[リソース]をクリックする

VMWare公式サイトにアクセスし、[リソース]をクリックします。

[リソース]をクリックし、[Open Virtualization Format Tool]を選択する

[リソース]をクリックし、[Open Virtualization Format Tool]を選択します。

[ダウンロード]をクリックする

ダウンロードしたファイルを実行し、パソコンにインストールしてください。

ターミナルを起動し、コマンドを実行する

[ユーティリティ]を選択する

Start de Finder en selecteer Hulpprogramma's onder Toepassingen.

[ターミナル]をダブルクリックする

Dubbelklik op [Terminal] om de tool te starten.

コマンドを実行する

ターミナル(/Finder/Applications/Utilities/Terminal.app)を起動し、コマンドを実行します。

以下のコマンドを入力してください。

/Applications/VMware\ OVF\ Tool/ovftool --lax VM_NAME.ova exploit.vmx

[VM_NAME.ova]ではなく、[.ova]ファイルへの正確なパスを指定する必要があります。

・・・lax/path-to-vm・・・の間にはスペースが必要です。

仮想マシンから以前のツール(古いParallels ToolsやVMwareツールなど)を削除したことを確認する

仮想マシンから以前のツール(古いParallels ToolsやVMwareツールなど)を削除したことを確認してください。

仮想マシンを完全にシャットダウンする

仮想マシンを完全にシャットダウンします。仮想マシンをサスペンドしたり、ハイバネートモードにしたりしないでください。

[ファイル]>[開く]の順に選択する

Parallels Desktop(アプリケーションフォルダ内)を開き、[ファイル]>[開く]の順に選択します。

[開く]をクリックする

インポートする .vmx ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

これで、.vmx ファイルを開いて Parallels Desktop 仮想マシン(.pvm)に変換することができました。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、OVAファイルをParallels Desktopで使用するためにVMXファイルに変換する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave