MENU

Samenvatting van de Parallels Desktop download/installatieprocedure.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopのダウンロードとインストールをする手順について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels Desktopのダウンロード/インストールする方法

Parallels Desktopのダウンロードをする

まずはParallels Desktop公式サイトへアクセスし試用版をダウンロードします。

[無料トライアル版をダウンロード]を選択する

[ダウンロード]をクリックしてください。

PaParallels Desktopをインストールする

ダウンロードから[Install Parallels Desktop Desktop.dmg]をダブルクリックする

ダウンロードから[Install Parallels Desktop Desktop.dmg]をダブルクリックします。

[インストーラ]が立ち上がるので[インストール]をクリックする

[インストーラ]が立ち上がるので[インストール]をクリックします。

使用許諾契約書に同意する

[同意]をクリックします。

ポップアップが出るので、[セキュリティ環境設定を開く]Klik op.

ポップアップが出るので、[セキュリティ環境設定を開く]Klik op.

[セキュリティとプライバシー]から許可を選択する

[セキュリティとプライバシー]から許可を選択します。

これで、Parallels Desktopのダウンロードとインストールは完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktopのダウンロードとインストールをする手順について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave