MENU

Hoe Docker te installeren op Windows met Parallels.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels DesktopでWindowsの仮想マシンにDockerをインストールする方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

ParallelsでWindowsの仮想マシンにDockerをインストールする方法

仮想マシンを起動する

インストールが完了したら、Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択します。

仮想マシンを起動します。

Docker Desktop for Windowsをダウンロードする

Dockerのサイトにアクセスし、[Docker Desktop for Windows]をクリックします。

[Docker Desktop for Windows]をクリックし、ダウンロードします。

[OK]ボタンをクリックする

ダウンロードが終わったら、ファイルをダブルクリックし、インストーラーを起動します。

Configuration画面が表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。

インストールが開始します。

インストールが完了したら[Close]ボタンをクリックする

Docker Desktopの起動確認する

デスクトップに作成されたDocker Desktopアイコンをダブルクリックし、Docker Desktopを起動してみます。

エラーが発生した場合は、ParallelsのWindows 10仮想マシンの設定画面からネストされた仮想化を有効にする必要があります。

ParallelsのWindows 10仮想マシンの設定画面からネストされた仮想化を有効にする

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。ハードディスクの容量を変更したい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

Stap 3: Klik op [Hardware].

Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u bovenaan op Hardware.

[CPUおよびメモリ]をクリックする

[CPUおよびメモリ]の[詳細]ボタンをクリックし、[ネストされた仮想化を有効にする]にチェックを入れる

[CPUおよびメモリ]の[詳細]ボタンをクリックし、[ネストされた仮想化を有効にする]にチェックを入れます。

[ネストされた仮想化を有効にする]にチェックを入れ、OKをクリックします。

Windows10仮想マシンを起動し、、再度Dockerを起動してみる

Windows10仮想マシンを起動し、、再度Dockerを起動してみます。

今度は無事起動しました。

これで、ParallelsのWindows仮想マシンへのDockerのインストールは完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels DesktopでWindowsの仮想マシンにDockerをインストールする方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave