MENU

Hoe installeer ik RAS op een virtuele machine op Parallels [Remote Application Server].

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop上の仮想マシンにRemote Application Server(RAS)をインストールする方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels上の仮想マシンにRemote Application Server(RAS)をインストールする方法

Parallels Desktopアプリケーションを起動する

[コントロールセンター]を選択する

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Window仮想マシンを選択する

インストールされている仮想マシンはここに表示されます。Window仮想マシンを選択します。

Remote Application Server(RAS)をダウンロードする

Parallels公式サイトへアクセスする

Parallels公式サイトへアクセスし、[製品]をクリックします。

製品をクリックし、Parallels RAS (Remote Application Server)をクリックする

[製品]をクリックし、Parallels RAS (Remote Application Server)をクリックします。

ファイルを選択し、ダウンロードする

Remote Application Server(RAS)をインストールする

ダウンロードしたファイルを実行すると、インストールが開始されます。

[次へ]ボタンを押下する

Remote PC 環境 で、 RAS のインストールで利用したインストールモジュールを 、管理者権限で実行し、[セットアップウィザード]の画面が表示されたら、[次へ]ボタンを押下します。

[使用許諾契約書に同意します]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする

[使用許諾契約書]の画面が表示されたら、[使用許諾契約書に同意します]をチェックし、[次へ]ボタンを押下します。

[インストール先フォルダ-]の画面が表示されたら、デフォルトのまま変更せず、[次へ]ボタンをクリックする

[インストール先フォルダ-]の画面が表示されたら、デフォルトのまま変更せず、[次へ]ボタンを押下します。

[インストレーションタイプを選択してください。]の画面が表示されたら、[カスタム]を選択し、[次へ]ボタンを押下する

[インストールしない ]を選択し、[次へ]ボタンを押下する

.次の画面で、[RAS PC Agent]を[ローカルハードドライブにすべてインストール]を選択し、それ以外は[インストールしない ]を選択し、[次へ]ボタンを押下します。

[ファイアウォールの設定]の画面が表示されたら、[ファイアウォールルールを自動的に追加]をチェックし、[次へ]ボタンを押下する 

[インストール]ボタンを押下する

[インストール準備完了]の画面が表示されたら、[インストール]ボタンを押下します。

[セットアップウィザ ードが完了しました]の画面が表示されたら、 [完了]ボタンを押下する

[インストール中]の画面が表示され、インストールが開始されます。

[セットアップウィザ ードが完了しました]の画面が表示されたら、 [完了]ボタンを押下します。

これで、Remote Application Server(RAS)をインストールが完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktop上の仮想マシンにRemote Application Server(RAS)をインストールする方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave