MENU

Overzicht van aanbevolen instellingen voor geheugentoewijzing voor Parallels Desktop.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopに割り当てるメモリ量を設定する方法/おすすめ設定について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels-Windowsに割り当てるメモリ量を設定する方法

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。プロセッサ数とメモリ数を変更したい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

ステップ3:[ハードウェア]をクリックする。

Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u bovenaan op Hardware.

ステップ4:左下の[錠前]アイコンをクリックする

左下の[錠前]アイコンをクリックします。

ステップ5:[OK]をクリックする

表示されたポップアップウィンドウに[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。

ステップ6:[メモリ]をお好みのサイズに変更する

これで設定が変更できるようになります。

メモリをお好みのサイズに変更します。

設定をもとに戻す場合は[デフォルトに戻す]をクリックしまします。

ステップ7:左下の[錠前]アイコンをクリックする

メモリサイズに変更後、[錠前]アイコンをクリックしてください。

ここで、メモリ量を設定完了です。

仮想マシンのメモリ量を変更できました。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktopに割り当てるメモリ量を設定する方法/おすすめ設定について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave