MENU

Hoe 3D-versnelling instellen voor Parallels Desktop

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop仮想マシンで3Dアクセラレーションを設定する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels Desktopの仮想マシンで3Dアクセラレーションを設定する方法

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。ハードディスクの容量を変更したい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

Stap 3: Klik op [Hardware].

Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u bovenaan op Hardware.

左メニューの[グラフィック]をクリックする

左メニューの[グラフィック]をクリックします。

画面左下の[ロック(キー)]アイコンをクリックする

画面左下の[ロック(キー)]アイコンをクリックすると、設定を変更することができます。

[パスワード]を入力し[OK]をクリックする

[錠前(カギ)]アイコンをクリックすると[Parallels Desktop が変更を加えようとしています。]というポップアップが表示されるので、[パスワード]を入力し[OK]をクリックします。

[詳細設定]をクリックする

[詳細設定]をクリックします。

[3Dアクセラレーション]を選択し、[DirectX 10]をクリックする

[3Dアクセラレーション]を選択し、[DirectX 10]をクリックします。

[錠前(カギ)]アイコンをクリックする

[DirectX 10]をクリックし、[錠前(カギ)]アイコンをクリックします。

これで、3Dアクセラレーションの設定は完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktop仮想マシンで3Dアクセラレーションを設定する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave