MENU

Samenvatting van het opzetten van Parallels Desktop-back-ups.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallelsのバックアップ設定方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallelsのバックアップ設定方法

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。バックアップしたい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

ステップ3:[バックアップ]をクリックする

設定画面が表示されるので上部の[バックアップ]をクリックします。

その後、バックアップのオプションを設定します。

バックアップのオプション

オプション名 内容
SmartGuard 仮想マシンのスナップショットを自動的に作成するには、[SmartGuard]> [詳細]を選択し、スナップショットの作成頻度、スナップショットの保存数、および新しいスナップショットの作成前に通知を受けるかどうかを指定します。
Time Machineを使用してバックアップしないでください デフォルトでは、Time MachineはmacOSファイルと一緒に仮想マシンを自動的にバックアップします。仮想マシンを別の方法でバックアップし、Time Machine のバックアップから除外したい場合は、このオプションを選択します。
Acronis True Imageのインストール… Acronis True Image をインストールして、Mac と仮想マシンの両方をバックアップする場合は、このオプションを使用します。

設定をもとに戻す場合は[デフォルトに戻す]をクリックしまします。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

仮想マシンのバックアップはいつすべき?

次の操作を実行する前に、仮想マシンをバックアップすることを強くお勧めします。

  • 仮想ハードディスクの圧縮
  • 仮想ハードディスクの拡張/サイズ変更
  •  macOSの再インストール/アップグレード
  •  Windows(ゲストOS)のアップグレード

その他の状況では、システムに加えられた変更の量に応じて、数ヶ月ごとに仮想マシンをバックアップすることが推奨されます。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels仮想マシンのバックアップを設定する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave