MENU

Overzicht van oplossingen wanneer USB op Parallels Desktop niet wordt herkend.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop上のUSBが仮想マシンに認識されない時の対策方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Overzicht van oplossingen wanneer USB op Parallels Desktop niet wordt herkend.

USBメモリーを別のパソコンで使ってみる

まずは、そのUSBメモリーが壊れている可能性がありますので、別のパソコンで使用してみてください。

USBがまだ使えるかどうか確認します。

仮想マシンを再起動する

USBが壊れていない場合は、ここからのステップを試してみましょう。まずは、仮想マシンを再起動します。

ステップ1:リセットをクリックする

メニューバーより処理 →Parallels Desktop処理メニューのリセットと実行すれば、仮想環境のWindowsを強制再起動できます。

ステップ2:[はい]をクリックする

自動でWindowsが再起動されます。

Windowsが再起動した後、再度USBを差し込んでください。

Finderの環境設定

ステップ1:環境設定]をクリックする

Finderの上部メニュー[Finder]→[環境設定]をクリックします。

ステップ2:[外部ディスク]にチェックする

[Finder 環境設定]の[一般]タブの[デスクトップに表示する項目:]にある[外部ディスク]をオンにします。

これでデスクトップ上に外部ディスク(USBメモリ)が表示されるようになります。

システム情報

システム情報で、USBメモリが適切に接続されてるかどうかを確認します。

Stap 1: Selecteer [Utilities].

Start de Finder en selecteer Hulpprogramma's onder Toepassingen.

ステップ2:[システム情報]を起動する

[ユーティリティ]から[システム情報]を起動します。

ステップ3:USBメモリを確認する

左メニュー[USB]を選択、[USB Flash Disk]を選択し、USBメモリを確認します。

適切に表示されていれば、USBメモリは認識されています!

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels Desktop上のUSBが仮想マシンに認識されない時の対策方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave