MENU

Hoe gebruik je Windows op Parallels Desktop met een Amerikaans toetsenbord.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop上のWindowsをUS配列キーボードで使う方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Hoe gebruik je Windows op Parallels Desktop met een Amerikaans toetsenbord.

ステップ1:仮想マシンを起動する

Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択します。

仮想マシンを起動します。

Stap 2:[設定]を開く

仮想マシンのスタートメニューかアクションセンターを開いて、[設定]のアイコン(歯車マーク)をクリックします。

ステップ3:[時刻と言語]をクリックする

[設定]が開いたら、[時刻と言語]をクリックします。

ステップ4:[日本語]をクリックする

ウインドウ左側にある[地域と言語]をクリックしたら、ウインドウ右側の[言語]の下にある[日本語]をクリックする

ステップ5:[オプション]をクリックする

[日本語]をクリックするとボタンが表示されます。その中にある[オプション]をクリックします。

ステップ6:[レイアウトを変更する]をクリックする

ハードウェアキーボードレイアウトの変更]というタイトルのダイアログボックスが表示されます。

 

日本語キーボード(106/109キー)]に設定されている場合は、そこをクリックします。

すると、プルダウンメニューが表示されますので、[英語キーボード(101/102キー)]を選択します。

 

その後、[サインアウト]をクリックしてサインアウトし、再度サインインしてください。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels Desktop上のWindowsをUS配列キーボードで使う方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave