MENU

Samenvatting van het verwijderen van Parallels Desktop.

 • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopをアンインストールする方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels Desktopをアンインストールする方法

手動でアンインストールする方法

ステップ1:[Parallels Desktopの終了]を選択する

ツールバーのParallelsアイコンをクリックし、[Parallels Desktopの終了]を選択します。

ステップ2:[アプリケーション]を選択して、[Parallels Desktop]を探する

Finderを開き、[アプリケーション]を選択して、[Parallels Desktop]を探します。

ステップ3:アイコンを右クリックして、ゴミ箱に移動する

アイコンを右クリックして、ゴミ箱に移動します。

ステップ4:Parallels関連のファイルを見つけて削除する

次のフォルダでParallels関連のファイルを見つけて削除します。

 • ~/Library
 • ~/Library/Application Support
 • ~/Library/Application Scripts
 • ~/Library/Caches
 • ~/Library/Cookies
 • ~/Library/Preferences
 • ~/Library/Saved Application State
 • ~/Library/Containers
 • ~/Library/Group Containers
 • ~/Library/Application Support/CrashReporter
 • ~/Library/WebKit
 • /Library
 • /Library/Preferences
 • /Users/Shared
 • /private/var/db
 • /private/var

自動でアンインストールする方法

Stap 1:CleanMyMacをお使いのMacにダウンロードしてインストールする

CleanMyMacをお使いのMacに無料ダウンロードしてインストールします。

CleanMyMacの教科書
【2022年最新】CleanMyMac Xの使い方まとめ【無料版あり】 | CleanMyMacの教科書 この記事では、Cleanmymac Xの使い方について解説します。 私は、実際にCleanmymac Xを愛用するヘビーユーザーです。 CleanMyMac Xは、スマートスキャンのボタンを押すだけ...

ステップ2:CleanMyMacを起動して[アンインストール]タブをクリックする。

CleanMyMacを起動して[アンインストール]タブをクリックします。

ステップ3:消したいアプリ(Paralles Desktop)をクリックする

すべてのアプリケーションの中から、Parallels Desktopを見つけて、チェックボックスにチェックを入れます。

ステップ4:[削除]ボタンをクリックする

消したいアプリにチェックを入れた状態で、中央下にある[削除]ボタンをクリックすると、Parallels DesktopがMacから完全に削除されます。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels Desktopをアンインストールする方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
 • URLをコピーしました!
 • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave