MENU

Vad är Parallels Coherence mode?

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels DesktopのCoherenceモードについて解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Parallels DesktopのCoherenceモードとは?

Parallels DesktopのCoherenceとは、Mac上でWindowsのアプリケーションをMacのアプリケーションのように使えるようにするための表示モードです。

Coherenceモードでは、WindowsとMacのアプリケーションを同時に使用することができ、2つのデスクトップを管理したり、再起動したりする必要がありません。Windowsアプリケーションは、Mac Dockまたは Mac デスクトップから直接読み込むこともできます。

このモードでは、MacメニューバーのParallelsアイコンとDockのWindowsアプリケーションフォルダを除き、すべてのParallels Desktopコントロール、アイコン、およびメニューが非表示になります。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Coherenceモードの使い方

Coherenceモードへ切り替える方法

Starta den virtuella maskinen.

När installationen är klar klickar du på Parallels Desktop-ikonen i Macs menyrad och väljer Kontrollcenter.

Starta den virtuella maskinen.

Coherenceモードのアイコンをクリックする

ウィンドウ左上にあるCoherenceモードのアイコンをクリックします。

Coherenceモードアイコンをクリックすると、Windowsのウィンドウが消えて、Coherenceモードへ切り替え中の画面が表示されます。

数秒経つと、この画面が消えてCoherenceモードになります。一見するとWindowsの画面が消えただけで何も変わってないのですが、Dock上のWindowsアイコンをクリックするとWindowsのスタートメニューが開きます。

macOS上でWindowsのスタートメニューが開いているという不思議な感じです。この状態でInternet Explorer 11を開いてみます。

macOSのアプリケーションであるかの如くIEを開くことができました。

macOS上にWindowsタスクバーを表示する方法

更にmacOS上にWindowsタスクバーを表示させる事もできます。

Parallels アイコンをクリックし、[表示]を選択する

Parallels アイコンをクリックし、[表示]を選択します。

[window タスクバーを表示する]を選択する

[表示]をクリックし、[window タスクバーを表示する]を選択します。

[window タスクバーを表示する]を選択すると、Windowsのタスクバーが表示されるようになりました。

Coherenceモードの終了・解除方法

Parallels アイコンをクリックし、[表示]を選択する

Parallels アイコンをクリックし、[表示]を選択します。

[表示]をクリックし、[Coherenceの終了]を選択する

[表示]をクリックし、[Coherenceの終了].

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

 

sammanfattning

I den här artikeln.Parallels DesktopのCoherenceモードについて解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning