MENU

Sammanfattning av lösningar när Parallels Desktop inte delar mappar.

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Desktopがお使いのMac OSとフォルダを共有しない場合の対処方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Parallels Desktopが共有されない場合の対処方法

Parallels Desktopがフォルダ共有できない時の対処方法はいくつかありますので、手順ごとに解説していきます。

Parallels Desktopを再インストールする場合

Steg 1: Starta den virtuella maskinen

Klicka på Parallels Desktop-ikonen i Macs menyrad och välj Kontrollcenter.

Starta den virtuella maskinen.

ステップ2:[仮想マシン]をクリックする

Macのメニューバーから[仮想マシン]をクリックします。

ステップ3:[Parallels Desktop Toolsの再インストール]をクリックする

[Parallels Desktop Toolsの再インストール]をクリックします。

ステップ4:仮想マシンを再起動する

仮想マシンを再起動します。

コマンドプロンプトを使用する場合

ステップ1:[CMD]と入力してReturn/Enterキーを押す

Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[CMD]と入力してReturn/Enterキーを押すと、コマンドプロンプトが表示されます。

ステップ2:コマンドプロンプトを入力

コマンドプロンプトに以下の行を入力し、Return/Enterを押す。

sc query prl_fs

コマンドプロンプトに以下の行を入力し、同様にReturn/Enterを押してください。

 sc query prl_tg

STATEがRUNNINGになっていることを確認します。

ステップ3:仮想マシンを再起動する

仮想マシンを再起動します。

Parallels Desktopのサポートと連絡する

ここまで解説した方法でも問題が解決しない場合は、Parallels Desktopに直接お問い合わせいただくのが一番です。

Parallels Desktopで問題が発生した場合は、カスタマーサポートに連絡しましょう。Parallels Desktopのサポートと連絡方法については、以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい
Sammanfattning av hur du använder Parallels Desktop:s kundsupport. この記事では、Parallels Desktopのカスタマーサポートの連絡方法・使い方について解説していきます。 【Parallelsのサポートと連絡方法】 Parallelsのカスタマーサポー...

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

I den här artikeln.Parallels Desktopがお使いのMac OSとフォルダを共有しない場合の対処方法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning