MENU

Så här installerar du RAS på en virtuell dator på Parallels [Remote Application Server].

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Desktop上の仮想マシンにRemote Application Server(RAS)をインストールする方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Parallels上の仮想マシンにRemote Application Server(RAS)をインストールする方法

Parallels Desktopアプリケーションを起動する

[コントロールセンター]を選択する

Klicka på Parallels-ikonen i Macs menyrad och välj Kontrollcenter.

Window仮想マシンを選択する

インストールされている仮想マシンはここに表示されます。Window仮想マシンを選択します。

Remote Application Server(RAS)をダウンロードする

Parallels:s officiella webbplatsへアクセスする

Parallels:s officiella webbplatsへアクセスし、[製品]をクリックします。

製品をクリックし、Parallels RAS (Remote Application Server)をクリックする

[製品]をクリックし、Parallels RAS (Remote Application Server)をクリックします。

ファイルを選択し、ダウンロードする

Remote Application Server(RAS)をインストールする

ダウンロードしたファイルを実行すると、インストールが開始されます。

[次へ]ボタンを押下する

Remote PC 環境 で、 RAS のインストールで利用したインストールモジュールを 、管理者権限で実行し、[セットアップウィザード]の画面が表示されたら、[次へ]ボタンを押下します。

[使用許諾契約書に同意します]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする

[使用許諾契約書]の画面が表示されたら、[使用許諾契約書に同意します]をチェックし、[次へ]ボタンを押下します。

[インストール先フォルダ-]の画面が表示されたら、デフォルトのまま変更せず、[次へ]ボタンをクリックする

[インストール先フォルダ-]の画面が表示されたら、デフォルトのまま変更せず、[次へ]ボタンを押下します。

[インストレーションタイプを選択してください。]の画面が表示されたら、[カスタム]を選択し、[次へ]ボタンを押下する

[インストールしない ]を選択し、[次へ]ボタンを押下する

.次の画面で、[RAS PC Agent]を[ローカルハードドライブにすべてインストール]を選択し、それ以外は[インストールしない ]を選択し、[次へ]ボタンを押下します。

[ファイアウォールの設定]の画面が表示されたら、[ファイアウォールルールを自動的に追加]をチェックし、[次へ]ボタンを押下する 

[インストール]ボタンを押下する

[インストール準備完了]の画面が表示されたら、[インストール]ボタンを押下します。

[セットアップウィザ ードが完了しました]の画面が表示されたら、 [完了]ボタンを押下する

[インストール中]の画面が表示され、インストールが開始されます。

[セットアップウィザ ードが完了しました]の画面が表示されたら、 [完了]ボタンを押下します。

Nu kan du använda den här för att.Remote Application Server(RAS)をインストールが完了です。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

I den här artikeln.Parallels Desktop上の仮想マシンにRemote Application Server(RAS)をインストールする方法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning