MENU

Parallels Sammanfattning av hur man tar bort en virtuell dator från en Mac.

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Desktopの仮想マシンをMacから削除する方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

MacからParallels Desktopの仮想マシンを削除する方法

Steg 1: Starta programmet Parallels Desktop

Parallels Desktopアプリケーションを起動します。ただし、仮想マシンは起動しないでください。

Klicka på Parallels-ikonen i Macs menyrad och välj Kontrollcenter.

Parallels Desktopコントロールセンターが表示されます。

Installerade virtuella maskiner visas här.

ステップ2:[削除]をクリックする

削除したい仮想マシンを選択し、右クリックするとメニューが表示されるので、その中から[削除]をクリックします。

ステップ3:[ゴミ箱に移動][ファイルを保持する]のどちらかをクリックする

この仮想マシンに保存されているファイルに後でアクセスする場合は、[ファイルを保持]を選択します。仮想マシンはリストから削除されますが、元の場所には残ります。

この仮想マシンのすべてのデータが不要で、仮想マシンを完全に削除する場合は、[ゴミ箱に移動].

 [ゴミ箱に移動]の操作は元に戻せません。一度ゴミ箱に入れた仮想マシンは元に戻せません。

削除された仮想マシンは、Parallels Desktopコントロールセンターから削除されます。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

I den här artikeln.Parallels Desktopの仮想マシンをMacから削除する方法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning