MENU

Så här ställer du in 3D-acceleration för Parallels Desktop

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Desktop仮想マシンで3Dアクセラレーションを設定する方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Parallels Desktopの仮想マシンで3Dアクセラレーションを設定する方法

Steg 1: Starta programmet Parallels Desktop

Klicka på Parallels-ikonen i Macs menyrad och välj Kontrollcenter.

Parallels Desktop Kontrollcentret visas.

Steg 2: Klicka på ikonen [Gear].

Installerade virtuella maskiner visas här.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。ハードディスクの容量を変更したい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

Steg 3: Klicka på [Hardware].

När konfigurationsskärmen visas klickar du på Hårdvara högst upp.

左メニューの[グラフィック]をクリックする

左メニューの[グラフィック]をクリックします。

画面左下の[ロック(キー)]アイコンをクリックする

画面左下の[ロック(キー)]アイコンをクリックすると、設定を変更することができます。

[パスワード]を入力し[OK]をクリックする

[錠前(カギ)]アイコンをクリックすると[Parallels Desktop が変更を加えようとしています。]というポップアップが表示されるので、[パスワード]を入力し[OK]をクリックします。

[詳細設定]をクリックする

[詳細設定]をクリックします。

[3Dアクセラレーション]を選択し、[DirectX 10]をクリックする

[3Dアクセラレーション]を選択し、[DirectX 10]をクリックします。

[錠前(カギ)]アイコンをクリックする

[DirectX 10]をクリックし、[錠前(カギ)]アイコンをクリックします。

これで、3Dアクセラレーションの設定は完了です。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

I den här artikeln.Parallels Desktop仮想マシンで3Dアクセラレーションを設定する方法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning