MENU

Så här använder du Parallels Access [Tillgång till Windows från iPhone].

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Accessを使って、iPhoneでWindowsを使う方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Parallels Accessを使って、iPhoneでWindowsを使う方法

iPhoneでParallelsアプリをダウンロードする

まずは、iPhoneでApp Storeにアクセスし、Parallelsアプリをダウンロードします。

Parallelsアプリにサインインする

[開始]をクリックする

[開始]をクリックします。

[開始]をクリックし、[サインイン]を選択する

アカウントを入力し、ログインします。

Parallels関連のアカウントを持ってない方は[登録]をクリックしてください。

ログインすると、[メールを送りました!]という画面が表示される

ログインすると、[メールを送りました!]という画面が表示されます。Macでの作業に移り、MacのメーラーでParallelsからのメールを受信します。

MacのメーラーでParallelsからのメールを受信する

[for Mac]をクリックをクリックする

[for Mac]をクリックをクリックすると、Mac用アプリケーションをダウンロードします。

ダウンロードしたファイルを実行する

 

ダウンロードしたファイルを実行すると、インストールが開始されます。

インストールは、通常のMac用アプリケーションと同じです。

先ほどiPhoneで入力したアカウントでサインインしてください

Parallels Acsessのインストールが完了したら、先ほどiPhoneで入力したアカウントでサインインしてください。

ここで、iPhoneを見てみると、接続されているように見えます。

Macの機種も表示されています。

Macで見て、このように表示されていれば、接続は成功です。

Nu kan du använda den här för att.iPhoneが見たことのないデスクトップになりました。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

I den här artikeln.Parallels Accessを使って、iPhoneでWindowsを使う方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning