MENU

Så här migrerar du virtuella maskiner som används i VirtualBox till Parallelsl Desktop.

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.VirtualBoxで使用していた仮想マシンをParallelsl Desktopに移行する方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Så här migrerar du virtuella maskiner som används i VirtualBox till Parallelsl Desktop.

ステップ1:VirtualBoxの仮想マシンのクローンを作成

Parallels Desktopに問題なく移行できるように、VirtualBoxで使っている仮想マシン用の.vbox / .vdiファイルの準備をします。

バックアップ用に仮想マシンのクローンを作成します。

.vdiファイルは54GBだったので、かなりのハードディスクスペースが必要になりました。

ステップ2:VirtualBoxのGuest Additionsをアンインストールする

クローンした仮想マシンを起動して[Oracle VM Virtual Guest Additions]をアンインストールします。

Win 10のスタートメニューから[Oracle VM Virtual Guest Additions]メニューを展開すると[Uninstall]メニューが出てきます。

ステップ1: Parallels Desktop を起動してメニューバーの [ファイル] から [新規]を選択する

Parallels Desktopを起動してメニューバーの [ファイル] から [新規] を選択します。

ステップ2:インストールアシスタントから[開く…]を選択する

インストールアシスタントから[開く…]を選択します。

ステップ3:移行元のVirtualBox 仮想マシンを選び、[開く] を選択する

Parallels Desktopを起動して、ファイルメニューから[開く…]を選択して先ほどクローンした.vboxファイルを選択します。

デフォルトの保存先は [書類] > [仮想マシン]に保存されています。

ステップ4:[変換] を選択する

画面をキャプチャするのを忘れちゃったんですが、ファイルを選択すると仮想マシンの名前と保存場所を指定する画面が出てくるので、名前と保存場所を選んで次に進みます。

仮想マシン名と保存先を決め、[変換]を選択します。

ステップ5:移行作業が始まる

仮想マシン名と保存先を決め、[変換]を選択すると、行作業が始まります。

これで、VirtualBoxで使用していた仮想マシンのParallelsl Desktopへの移行は完了です。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

この記事では、VirtualBoxで使用していた仮想マシンをParallelsl Desktopに移行する方法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning