MENU

Sammanfattning av vad du ska göra om Parallels Desktop inte fungerar.

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Desktopが動作しない場合の対処法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Parallels Desktopが動作しない場合の対処法

MacOSのファイルシステムで発生しうる問題を修復する

MacOS のファイルシステムに関する問題を修復する(一部の Parallels Desktop ファイルがこれらの問題の影響を受ける可能性があるため)。

[ユーティリティ]を選択する

Starta Finder och välj Utilities under Program.

[ディスクユーティリティ]をクリックする

[ディスクユーティリティ]をクリックします。

(デフォルトではMacintosh HD-Data)を選択する

左側の欄でMacOSの起動ボリューム(デフォルトではMacintosh HD-Data)を選択します。

[First Aid]をクリックする

[デフォルトではMacintosh HD-Data]を選択し、[First Aid]をクリックします。

[実行]をクリックする

[実行]をクリックし、選択したボリュームにエラーがないかどうかの確認作業を始めます。

  • [実行]ボタンがない場合は、代わりに[ディスクを修復]ボタンをクリックします。
  • ボタンがグレイ表示になっていてクリックできない場合は、選択したディスク、コンテナ、またはボリュームについてはこの手順を飛ばしてください。
  • ディスクのロックを解除するためパスワードの入力を求められたら、管理者のパスワードを入力します。

[完了]をクリックする

First Aidが終了したら、[完了]をクリックします。

ここで、Macを再起動します。

Mac を再起動し、Parallels Desktopを起動します。

ファイアウォールの無効化をする

Macのファイアウォールが原因でParallels Desktopが起動しない場合がありますので、Macのファイアウォールを無効にしてください。

Steg 1.:アップルメニューから[システム環境設定]を起動する

アップルメニューから[システム環境設定]を起動します。

Steg 2:[セキュリティとプライバシー]アイコンをクリックする

[Klicka på ikonen Säkerhet och sekretess.

Steg 3:[ファイアウォール]をクリックする

Klicka på den översta fliken [Brandvägg].

Steg 4:左下のカギをクリックする

För att konfigurera brandväggen klickar du på nyckeln i det nedre vänstra hörnet.

Steg 5:[ロックを解除]をクリックする

Ett popup-fönster som detta visas, ange ditt lösenord och klicka på [Unlock].

Steg 6:[ファイアウォールをオフにする]をクリックする

[Klicka på Stäng av brandväggen.

Klicka på nyckeln längst ner till vänster för att förhindra ändringar i slutet.

Brandväggen är nu avstängd.

ParallelsDesktop最新版インストール

ParallelsDesktopのサイトにアクセスする

ParallelsDesktopのサイトにアクセスし、[今すぐ購入]をクリックします。

[最新バージョンにアップグレード]を選択する

[今すぐ購入]をクリックし、[最新バージョンにアップグレード]を選択します。

[最新バージョンにアップグレード]を選択し、ダウンロードとインストールを行います。

今すぐアップグレードといっても14日間の試用期間がありますので万一巧く行かなくても身銭は切らずに済みます。

ParallelsDesktopのインストールが無事にできてさらにWindowsの再インストールもうまくできて動作確認できてから支払うのでも間に合います。

Parallels Desktopに連絡する

それでも問題が解決しない場合は、Parallels Desktopに直接お問い合わせいただくのが一番かと思われます。

Parallels Desktopで問題が発生した場合は、Parallelsサポートに連絡してください。

Parallelsのサポートに連絡する方法については、以下の記事をご覧ください。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

この記事では、Parallels Desktopが動作しない場合の対処法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning