MENU

Samenvatting van het gebruik van Parallels Desktop-snapshots.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopでスナップショットを使用する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels Desktopでスナップショットを使用する方法

ステップ1:仮想マシンを起動する

Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択します。

仮想マシンを起動します。

ステップ2:[仮想マシン]をクリックする

Macのメニューバーから[仮想マシン]をクリックします。

ステップ3:[スナップショットの作成]をクリックする

[スナップショットの作成]をクリックします。

するとこの画面が表示されます。

ステップ4:[新規]をクリックする

[新規]をクリックします。

スタッフ5:[ok]をクリックする

作成したスナップショットは名前や補足説明を入れておくと便利です。

スナップショット名を入力し、[ok]をクリックします。

これで自由に環境を指定した位置に戻すことができるようになりました。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

スナップショットが必要な場合

次のような場合にスナップショットが必要になることがあります。

  • ゲスト OS に損傷を与える可能性のあるプログラムを実行する場合。
  • 多くの設定を必要とするゲスト OS ソフトウェアを設定する場合。
  • 開発プロセスのマイルストーンを記録する場合。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktopでスナップショットを使用する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave