MENU

Overzicht van oplossingen wanneer Parallels Desktop geen mappen deelt.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopがお使いのMac OSとフォルダを共有しない場合の対処方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels Desktopが共有されない場合の対処方法

Parallels Desktopがフォルダ共有できない時の対処方法はいくつかありますので、手順ごとに解説していきます。

Parallels Desktopを再インストールする場合

ステップ1:仮想マシンを起動する

Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択します。

仮想マシンを起動します。

ステップ2:[仮想マシン]をクリックする

Macのメニューバーから[仮想マシン]をクリックします。

ステップ3:[Parallels Desktop Toolsの再インストール]をクリックする

[Parallels Desktop Toolsの再インストール]をクリックします。

ステップ4:仮想マシンを再起動する

仮想マシンを再起動します。

コマンドプロンプトを使用する場合

ステップ1:[CMD]と入力してReturn/Enterキーを押す

Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[CMD]と入力してReturn/Enterキーを押すと、コマンドプロンプトが表示されます。

ステップ2:コマンドプロンプトを入力

コマンドプロンプトに以下の行を入力し、Return/Enterを押す。

sc query prl_fs

コマンドプロンプトに以下の行を入力し、同様にReturn/Enterを押してください。

 sc query prl_tg

STATEがRUNNINGになっていることを確認します。

ステップ3:仮想マシンを再起動する

仮想マシンを再起動します。

Parallels Desktopのサポートと連絡する

ここまで解説した方法でも問題が解決しない場合は、Parallels Desktopに直接お問い合わせいただくのが一番です。

Parallels Desktopで問題が発生した場合は、カスタマーサポートに連絡しましょう。Parallels Desktopのサポートと連絡方法については、以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい
Samenvatting van het gebruik van Parallels Desktop klantenondersteuning. この記事では、Parallels Desktopのカスタマーサポートの連絡方法・使い方について解説していきます。 【Parallelsのサポートと連絡方法】 Parallelsのカスタマーサポー...

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktopがお使いのMac OSとフォルダを共有しない場合の対処方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave