MENU

Hoe installeer ik Excel op een virtuele machine op Parallels.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop上の仮想マシンにExcelをインストールする方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Parallels Desktop上の仮想マシンにExcelをインストールする方法

仮想マシンを起動する

インストールが完了したら、Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択します。

仮想マシンを起動します。

Microsoft Officeのインストーラをダウンロードする

[Microsoft Office]へアクセスし、Microsoft Officeのインストーラをダウンロードします。

[サインイン]をクリックします。

Microsoftアカウントにサインインする

Microsoftアカウントの[メールアドレス]を入力し、[次へ]をクリックします。

パスワードの入力する

[パスワード]を入力し、[サインイン]をクリックします。

[Officeのインストール]をクリックする

Microsoft Officeのページにサインインできました。[Officeのインストール]をクリックします。

[インストール:Officeアプリ]をクリックする

[インストール:Officeアプリ]をクリックします。

Officeをダウンロードしてインストールする

[言語]と[バージョン]を選択し、[インストール]をクリックします。

すると、インストーラのダウンロードがはじまります。

インストーラを実行する

ダウンロードした[インストーラ(OfficeSetup)]を実行します。

ユーザーアカウント制御

[はい]をクリックし、インストールを続行します。

すると、Office本体のダウンロード・インストールがはじまります。

[閉じる]をクリックする

Officeはインストールされました。[閉じる]をクリックします。

スタートメニューをみてみると、このようにOfficeアプリがインストールされています。

[Excel]をクリックする

[Excel]をクリックすると、[Excel]が起動します。

これで、Excelのインストールは完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktop上の仮想マシンにExcelをインストールする方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave