MENU

Hoe gebruik je Parallels Desktop (Parallels Desktop)?

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktop(パラレルスデスクトップ)の使い方について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Hoe gebruik je Parallels Desktop (Parallels Desktop)?

Parallels Desktopのインストール方法

Parallels Desktopのインストールについては、以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい
Samenvatting van het verwijderen van Parallels Desktop. この記事では、Parallels Desktopをアンインストールする方法について解説していきます。 【Parallels Desktopをアンインストールする方法】 手動でアンインストールす...

Parallels DesktopにWindow OSをインストールする方法

WindowsをMacにParallelsでインストールする方法については、以下の記事をご覧ください。

window11の場合

あわせて読みたい
Hoe installeer ik Windows 11 op een M1 Mac met Parallels. この記事では、Apple M1(ARM)チップ搭載のMacにWindows 11をparallelsでインストールする方法について解説していきます。 【Apple M1(ARM)チップ搭載のMacにWindows 11...

window10の場合

あわせて読みたい
Hoe Windows 10 te installeren op een M1 Mac met Parallels. この記事では、Apple M1(ARM)チップ搭載のMacにWindows 10をParallelsでインストールする方法について解説していきます。 【Apple M1(ARM)チップ搭載のMacにWindows10を...

Parallels Desktopで仮想マシンを起動する方法

Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択する

インストールが完了したら、Macメニューバーの Parallels Desktopアイコンをクリックし、[コントロールセンター]を選択します。

電源ボタンをクリックする

電源ボタンをクリックでWindowsが起動します。

仮想マシンを起動します。

Parallels Desktopで仮想マシンを終了する方法

メニューバーから[処理]を選択し、[ストップ]をクリックする

メニューバーから[処理]を選択し、[ストップ]をクリックします。

ポップアップが出るので、[ストップ]Klik op

ポップアップが出るので、[ストップ]Klik op.

通常のWindowsの電源切断を行う場合は、[シャットダウン]を選択します。システムがフリーズしているだけでは機能しないため、強制的にシャットダウンする場合は[ストップ]を選択します。

Parallels Desktopの設定方法

Parallelsの基本的な使い方については、ここまで解説した流れで十分です。

その他のParallels Desktopの設定方法については、以下の記事をご覧ください。

Parallels Desktopのネットワーク設定方法

あわせて読みたい
Samenvatting van het opzetten van een Parallels Desktop-netwerk. この記事では、Parallels Desktopのネットワーク設定方法について解説していきます。 【Parallels Desktopのネットワーク設定方法】 ステップ1:Parallels Desktopアプリ...

Parallels Desktopのメモリ割り当ておすすめ設定

あわせて読みたい
Overzicht van aanbevolen instellingen voor geheugentoewijzing voor Parallels Desktop. この記事では、Parallels Desktopに割り当てるメモリ量を設定する方法/おすすめ設定について解説していきます。 【Parallels-Windowsに割り当てるメモリ量を設定する方...

Parallels Desktopのバックアップ設定方法

あわせて読みたい
Samenvatting van het opzetten van Parallels Desktop-back-ups. この記事では、Parallelsのバックアップ設定方法について解説していきます。 【Parallelsのバックアップ設定方法】 ステップ1:Parallels Desktopアプリケーションを起動...

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、Parallels Desktop(パラレルスデスクトップ)の使い方について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave