MENU

Hoe de Parallels Desktop reismodus instellen

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.Parallels Desktopのトラベルモードを設定する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

Hoe de Parallels Desktop reismodus instellen

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

Stap 2: Klik op het [Gear] pictogram

Geïnstalleerde virtuele machines worden hier weergegeven.

起動すると、コントロールセンターが表示されます。トラベルモードを設定したい仮想マシンの[歯車]アイコンをクリックします。

ステップ3:[オプション]をクリックする

設定画面が表示されるので上部の[オプション]をクリックします。

ステップ4:[travel mode]をクリックする

[オプション]en selecteer de[travel mode]Klik op.

ここで、トラベルモードの設定が出来ます。

トラベルモードのオプション

自動入力

このセクションでは、仮想マシンで自動的にトラベルモードを開始するタイミングを選択します。

次のいずれかを選択します。

バッテリー電源を使用する場合:Macの電源が抜かれたときに常にトラベルモードが開始され、バッテリー電源で動作し始めるようにしたい場合は、このオプションを選択します。

バッテリー電源:このメニューでは、仮想マシンでトラベルモードを開始するバッテリー電源のレベルを選択します。

使用しない:仮想マシンをトラベルモードに切り替えない場合は、このオプションを選択します。

自動終了

このセクションでは、仮想マシンが自動的にトラベルモードを終了するタイミングを選択します。

以下のいずれかを選択します。

電源に接続している場合。仮想マシンが電源に接続されているときにトラベルモードを終了する場合は、このオプションを選択します。

使用しない:仮想マシンのトラベルモードを自動的に終了しない場合は、このオプションを選択します。手動での操作のみ可能です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

In dit artikel.Parallels Desktopのトラベルモードを設定する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave