MENU

Så här installerar du Parallels Desktop Toolbox

  • URLをコピーしました!

I den här artikeln.Parallels Desktop Toolboxのインストール方法について解説していきます。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Innehållsförteckning

Så här installerar du Parallels Desktop Toolbox

Steg 1: Starta programmet Parallels Desktop

Klicka på Parallels-ikonen i Macs menyrad och välj Kontrollcenter.

アプリ[Parallels Desktop]を起動します。

ステップ2:上部メニュー[Parallels Desktop]から[環境設定]をクリックする

上部メニュー[Parallels Desktop]から[環境設定]をクリックします。

右上の[Toolbox]をクリックする

右上の[Toolbox]をクリックします。

画面左下の[錠前(カギ)]アイコンをクリックする

このままではインストールできないので、画面左下の[錠前(カギ)]アイコンをクリックします。

Ange [Lösenord] och klicka på [OK].

Klicka på ikonen [Lock] och ett popup-fönster visas med texten [Parallels Desktop försöker göra ändringar]. Ange [Lösenord] och klicka på [OK].

これで Parallels Toolbox がインストールできるようになりました。

[インストール]をクリックする

[Klicka på Installera.

[インストール]をクリックすると、ダウンロードがはじまります。

ダウンロードが完了すると[Parallels Toolbox]のインストールがはじまります。

インストールが終わったら、[開く]をクリックする

インストールが終わったら、[開く]をクリックします。

これで[Parallels Toolbox]のインストールは完了です。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

sammanfattning

この記事では、Parallels Desktop Toolboxのインストール方法について解説しました。

ParallelsvälHelt gratis provversionär tillgänglig, så du kan prova det utan risk.

Parallels erbjuder också rabattkampanjer från tid till annan.För den senaste informationen om rabatter på Parallels, besök den officiella webbplatsen påKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för Parallels.
*Den kostnadsfria provversionen finns också här.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning