MENU

Hoe te migreren van BootCamp naar Parallels Desktop.

  • URLをコピーしました!

In dit artikel.BootCampにインストールしたWindowsをParallels Desktopに移行する方法について解説していきます。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Inhoudsopgave

BootCampにインストールしたWindowsをParallelsに移行する方法

BootCampのWindowsをParallelsに追加する

Stap 1: Start de Parallels Desktop-toepassing

Klik op het Parallels-pictogram in de menubalk van de Mac en selecteer Control Centre.

Parallels Desktop Het Controlecentrum verschijnt.

コントロールセンターの[+]ボタンをクリックする

コントロールセンターの[+]ボタンをクリックします。

[Boot Camp からWindows を使用]を選択して[続行]をクリックする

[Boot Camp からWindows を使用]を選択して[続行]をクリックします。

[続行]をクリックする

[続行]をクリックします。

[確認しました]にチェックを入れて[続行]をクリックする

[確認しました]にチェックを入れて[続行]をクリックします。

[作成]をクリックする

名前とインストール場所を指定します。

今回は初期設定のままで、名前が[My Boot Camp]保存先が[/Users/(ユーザー名)/Parallels]に設定しています。

設定が完了したら[作成]をクリックして次へ進めます。

仮想マシンの構成が始まります。

仮想マシンの構成が完了すると、Parallelsのコントロールセンターに作成したBoot Campの仮想マシンが表示されます。

BootCampのWindowsをParallelsにインポートする

メニューバーの ファイル > [Boot Campのインポート] をクリックする

コントロールセンターのBoot Camp領域の仮想マシン[My Boot Camp]を選択して、メニューバーの ファイル >[ Boot Campのインポート] をクリックします。

Boot Campのインポート画面が表示されるので[続行]をクリックする

Boot Campのインポート画面が表示されるので[続行]をクリックします。

[作成]をクリックする

次に仮想マシンの名前と保存先を設定します。

ここでは名前を[Imported My Boot Camp]、保存先を[/Users/(ユーザー名)/Parallels]に設定しました。

設定が完了したら[作成]をクリックします。

Boot Campのインポートが始まります。

[完了]をクリックしてください

Boot Campのインポートが完了すると以下の画面が表示されます。

[完了]をクリックします。

コントロールセンターにインポートした仮想マシン[Imported My Boot Camp]が追加されます。

Parallels DesktopコントロールセンターからBoot Campの仮想マシンを削除する

Boot Campの仮想マシン[My Boot Camp]を選択する

Boot Campの仮想マシン[My Boot Camp]を選択します。

[削除”My Boot Camp” ] をクリックする

メニューバーの ファイル > [削除”My Boot Camp”] をクリックしてください。

[ゴミ箱に移動]をクリックする

[ゴミ箱に移動]をクリックします。

完了するとコントロールセンターからBoot Campの仮想マシン[My Boot Camp]が削除されます。

これで、BootCampからParallesへの移行は完了です。

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

samenvatting

この記事では、BootCampにインストールしたWindowsをParallels Desktopに移行する方法について解説しました。

ParallelsNouVolledig gratis proefversiebeschikbaar is, zodat u het risicoloos kunt uitproberen.

Parallels biedt van tijd tot tijd ook kortingsacties aan.Voor de laatste kortingsinformatie over Parallels, bezoek de officiële website opKijk op de volgende links.

↓pijl (teken of symbool)

Klik hier voor de officiële website van Parallels.
*Gratis proefversie is ook hier beschikbaar.

Deel het met me als je wilt!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Inhoudsopgave